Frisklivssentralen – for livskvaliteten

Frisklivssentralen skal være et tilbud for alle, og gi flere sjansen til å få en aktiv livsstil og bedre helse. Dessverre er det på grunn av budsjettmessige begrensninger noe underbemanning på sentralen for tiden. Det betyr at det vil ta lengre tid enn normalt å få time, men vær sikker på at sentralen vil gi deg gode råd og mye støtte når du kommer dit.

Dersom du ikke trener eller på annet vis holder deg i regelmessig fysisk aktivitet, utgjør det en stor og alvorlig helserisiko. Du får større risiko for å utvikle sykdommer som kreft, hjer15250-a-young-woman-stretching-outdoors-before-exercising-pvtesykdom, lungeproblemer, nyresvikt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, og diabetes. Mangel på fysisk aktivitet, særlig i kombinasjon med overvekt, gir deg langt høyere sannsynlighet for å dø tidlig. Det kan sammenlignes med å røyke en pakke sigaretter om dagen (og dersom du i tillegg røyker, er du virkelig ille ute).

Sentralens satsing på friskt liv er derfor først og fremst for deg som ikke trener, eller i hvert fall ikke trener planmessig og hyppig. I mange tilfeller har slike individer veldig vanskelig for å komme i gang med fysisk aktivitet, jfr. den såkalte dørstokkmila. Det som er viktig å innse er faren for å pådra seg livsstilssykdommer, og det er også derfor fylkeskommunen med sitt overordnede ansvar for folkehelsen i distriktet er så opptatt av dette. I noen tilfeller kan vi også gi et spesielt tilbud til deg som allerede har blitt syk og trenger å komme i gang med fysisk aktivitet for å bli bedre.

Tilbudet vårt er et opplegg med trening noen timer i uka i flere måneder for at du skal se en effekt av riktig og planmessig trening. Du må ha en henvisning fra lege for å komme til oss, men dette viktige og – for mange – livsnødvendige tiltaket er ellers gratis.