Mosjøen IL som kvalitetsklubb

Mosjøen ILs fotballavdeling har blitt tildelt statusen «kvalitetsklubb», nivå 1, og er med det den andre klubben i hele Nordland fylke som oppnår denne statusen. Da beskjeden kom fra fotballkretsen var det selvfølgelig jubel i taket på brakka, siden dette har vært et viktig mål for klubben i flere år, og da særlig for forballavdelingen.

Kvalitetsklubb er et viktig prosjekt i Norges Fotballforbund sin satsing på kvalitet i alle ledd. Det brukes mye penger på dette, hvorav det meste kommer fra en viktig sponsor, forsikringsselskapet Gjensidige. Målet er at klubben skal jobbe planmessig og målrettet både med utviklingsarbeid, planlegging, styring av økonomiske forhold, sette i verk tiltak for å unngå fysisk og seksuell mishandling, og jobbe bevisst med å forbedre kvaliteten på alt fra trening til styrearbeid gjennom en omfattende kompetanseheving.

Slik NFF ser det er hovedpTverlandet_Kunstgressoenget at klubben skal ha styringen, ikke trenerne. De mener det er riktig å flytte makt fra trenere og ledere til klubbhuset og en mer byråkratisk styreform. Trenerne må kunne underkaste og innse at de bare er brikker i et større spill. NFF har hele 20 underpunkter som såkalte kvalitetsklubber må forholde seg til.

En av årsakene til at både klubbene og forbundet er så opptatt av dette er selvfølgelig at en mer profesjonell og kommersiell styringsmodell vil være mer attraktiv for sponsorer fra det private næringsliv. Mosjøen IL håper derfor på en solid markedsmessig effekt av å ha blitt godkjent som kvalitetsklubb.

Det eneste lille skåret i gleden var at Tverlandet rakk å bli kvalitetsklubb først. Håpet var å bli den første klubben med denne utmerkelsen i Nordland. Likevel er dette en anerkjennelse som antakelig vil ha stor betydning for klubben i årene fremover, og legge grunnlaget for en videre satsing som er mer ambisiøs enn før. Trenerne som klager over mindre autonomi vil sikkert avfinne seg med det nye regimet etter hvert.