Kippermoen – senteret for idrett i Mosjøen

Kippermoen idrettssenter er det store og sentrale senteret for nesten all idrett i Mosjøen, drevet av Vefsn kommune siden tidlig på 1950-tallet. Det er et landskjent senter for trening og idrett, som har blitt brukt som modell for mange andre kommuner i deres planlegging og idrettssatsinger.

Kippermoen var ganske lite og enkelt de første 20 årene, men fra 1972 startet en omfattende satsing på idrett i Vefsn. Det ble bygd ut egen hall for alle mulige slags innendørs idrett, og ko640px-Kippermoen_Idrettspark_fotballbanert tid etter ble det også anlagt en svømmehall. På 1990-tallet kom en ny vekstfase, da med flerbrukshallen som blant annet inneholder en liten fotballbane og innendørs bane for fri-idrett. Nå har det også kommet et bygg som knytter idrettshallen og bassenget sammen, med innganger til alle de innendørs delene av anlegget og helt nye squashbaner i nærheten av klatreveggen. Det er også et lite treningssenter i kommunal regi som er mye rimeligere enn de private aktørene på dette markedet, men det er ikke tilgang på gruppetimer der.

Fylkeskommunen er med på å sponse mye av det som skjer på Kippermoen som del av satsingen på folkehelse og aktiv fritid. Kommunen er selvfølgelig også tungt inne for å fremme befolkningens velferd og bidra til en aktiv livsstil som fører til mindre kostbar sykdom og sykefravær, som i dag er en stor utfordring mot velferdsordningene og den økonomiske bærekraften.

Treningstilbudet du får på Kippermoen er i dag svært godt og variert, det finnes noe for alle å prøve seg på. Det er baner med både kunstgress og vanlig gress, inne og ute, samt baner for løping, tennis, og squash. Dessuten er det et basseng på hele 25 og et tilknyttet badeland med barnebasseng og vannsklie etter den nye utbyggingen. I treningssalen finner du frie vekter, apparater, og ulike maskiner som kan brukes til å trene opp kondisjonen.